PRAWO RODZINNE
I OPIEKUŃCZE

Wiemy, jak delikatną materią są sprawy rodzinne. Niejednokrotnie już samo przedstawienie problemu wywołuje u Klienta silne emocje, a perspektywa jego zaprezentowania w Sądzie wydaje się wręcz traumatyczne.

Mając na uwadze powyższe, tak ważne dla naszej Kancelarii jest, by powierzająca nam swój problem osoba nie czuła się jedynie jak ,,kolejny Klient”, lecz aby mogła liczyć na pełne wsparcie, zrozumienie i opiekę — na każdym etapie postępowania.

Świadczona przez nas pomoc prawna najczęściej związana jest z:

Podejmując działania sądowe lub pozasądowe, staramy się, by dodatkowo nie eskalować towarzyszącemu tego typu sprawom konfliktu. Stosując przepisy prawa, najnowsze orzecznictwo, a także techniki argumentacji, podejmujemy wszelkie działania, by postępowanie zakończyło się możliwie szybko i z pozytywnym rozstrzygnięciem dla naszego Klienta.