PRAWO KARNE

W sprawach z zakresu prawa karnego kluczowy jest możliwie jak najszybszy kontakt podejrzanego lub jego rodziny z obrońcą,  by jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem na Policji lub w Prokuraturze można było stworzyć skuteczną linię obrony. 

W przypadku reprezentacji pokrzywdzonego przestępstwem, priorytetem staje się zajęcie takiego stanowiska procesowego, by w jak największym stopniu zrekompensować straty związane z zaistnieniem przestępstwa.

Dlatego dla naszej Kancelarii tak ważne jest to, by przy zachowaniu usług na jak najwyższym poziomie być elastycznym, kreatywnym, a także szybkim i skutecznym. Dostosowywujemy swoje działania do aktualnej sytuacji Klienta, aby postępowanie karne zakończyło się dla niego sukcesem, tzn. jak najlepszym rezultatem. 

Reprezentujemy naszych Mocodawców na każdym etapie postępowania karnego, a w szczególności: